View

Feb 4 - Feb 23, 2022

„Jelen installáció a Puccs Contemporary Art helyspecifikus újraértelmezéseként fogható fel, ahol az üres térben található falakról készült fotók adják a munka alapját. Minden egyes fotóreprodukció nagyméretű lepedőre került nyomtatásra és minden nyomat az ábrázolt fal elé került visszahelyezésre. Könnyedén ereszkednek lefelé, néhol lógatva, anyagában megtörve a textileket. A teljes installáció a funkciótlan, vagy átalakítás alatt álló épületekben található, fehér lepellel befedett bútorokra emlékeztet, és hatásmechanizmusa olyan jelleget ölt, mintha maga a tér magára hagyva állna a város középpontjában, betöltetlenül hagyva ezzel alapvető célját.

A lepedőkre nyomtatott térrészletek révén a valóság és annak önmagával, önmaga képével való behelyettesítése lesz hangsúlyos. A valós térrészlet és a róla készült reprodukció kettősségéből létrejön egy harmadik, konceptuális tér is, amiben a hasonlóság zavart kelt és az azonosság közötti üresség feszíti szét a tárgy és a tér közötti kapcsolatot. Mintha nem lenne ott semmi sem, és mégis tele lenne megragadható jelenséggel. Ez a jelenség a semmiben levés, vagy a semmit tevés gesztusaként írható le, amiben magát a teret inaktív helyként értelmezzük, és mégis, eközben pont önmagával van letakarva, önmaga által válik újra aktív szereplővé.”


Belátás Projekt
Szervezés: Parallel Művészeti Alapítvány
Kurátor: Pintér Gábor
Támogató: MMA
http://www.parallelalapitvany.hu

Insight Projekt
An event of Parallel Art Foundation
Curator: Gábor Pintér
Supported by MMA
http://www.parallelfoundation.comOther Exhibitions