Ács Kinga-Noémi

Csíkszereda, 1997

Ács Kinga-Noémi (Csíkszereda, 1997) erdélyi születésű művész, 2021-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képgrafika szakirányán. Művészeti tevékenységének centruma olyan játék motívumok használata és átdolgozása, melyek tükör felületekkel borított interaktív, multiszenzorális és installatív objektekben testesülnek meg. Ezek a kulcselemek, a műtárgyak létrehozását tekintve esztétikájukban és szimbolikájukban egyszerre, azokra a kérdéskörökre fókuszálnak, miszerint napjainkban hogyan konstruálódik az egyéneknek és a társadalomnak az identitástudata, illetve kapcsolatteremtése a minket körülvevő rendszerekben. A játék, mint ambivalens motívum, arra mutat rá, hogy a játszmázás kiszolgáltatottságot hangsúlyozó állapotából hogyan lehet a játék könnyed tanulási folyamatán keresztül elérni a vágyott boldogságkeresés pozitív folyamatát. A tükörfelületek hangsúlyozzák az önreflexív folyamat keresésének lényegét, mivel a tükör az egyetlen olyan eszköz amely által az önmagunkkal való kapcsolatteremtés megvalósulhat, de egyazon időben környezetünk is visszavetül benne.

Kinga-Noémi Ács (Csíkszereda, 1997) artist born in Transylvania, graduated in 2021 from the Hungarian University of Fine Arts in the department of Graphic Arts. The center of her artistic activity is the usage and transformation of game motifs, which are embodied in interactive, multisensorial installations covered with mirror surfaces. In terms of the creation of the objects, these key elements focus in their both aesthetics and symbolism on the issues of how the sense of identity and connection of individuals and society is constructed in the systems that surround us today. The game, as an ambivalent motif, shows how, from the state of play that emphasizes vulnerability, the positive process of seeking happiness can be achieved through the easy learning process of the game. While the mirror surfaces emphasize the essence of the search for a self-reflexive process, since the mirror is the only tool that through which the creation of a relationship with ourselves can be realized, but at the same time, our environment is also reflected in it.


Other Artists