Vági János

Marcali, 1978

Vági János építész, (író). Több, az építészet határterületén értelmezhető munkája a tér kiterjedésének vizsgálatával, az érzékelés és a tér-képzet viszonyával, az atmoszféra téralakító lehetőségeivel foglalkozik. Ezek a munkák térinstallációk, 1:1-es kísérleti modellek, olykor szimplán cselekvések a térben. A térrel való ilyesfajta ügyködés nyugodtan tekinthető törekvésnek, hogy valamiféle sajátos építészeti hangra találjon rá az ügyködő. Megszólalni persze egy dolog. 

János Vági is an architect and writer. Several of his works that are interpretable on the periphery of architecture are dealing with the examination of dimension of the space, the relation of perception and space-idea and the possibilities of the space deformation of the atmosphere. Works are manifested as space installations, 1:1 experimental mock-ups, or just acts in the space. Such hustle with the space can be considered as the hustler’s ambition to find his unique language in architecture. However, giving it a voice is an other issue.


Other Artists