Korszintézis

January 25, 2024 - March 1, 2024

Jugoszláviába születni annyi, mint alkalmazkodni és egyensúlyozni. Az ország történetének része az aranykorszakból a háborúba, stabilitásból a teljes bizonytalanságba való átmenet, amelyet etnikai feszültségek, erőszak és az egykor egységes nemzet végső szétesése jellemez. Ezek a változások kitörölhetetlen nyomokat hagytak az emberekben és a környezetükben, ez a dinamikus összjáték táplálja Sütő Anna kreativitását. Anyagok, épített tárgyak és multimédiás elemek kombinációján keresztül igyekszik átadni a kelet-európaiság érzését, amely meghatározza az életet a Vajdaságban és azon túl.

Having been born in Yugoslavia means adapting and balancing. Part of the country's history is the transition from a golden age to war, from stability to complete instability, marked by ethnic tensions, violence and the eventual disintegration of the once unified nation. These changes left indelible marks on people and their environment, this dynamic interplay fuels Anna Sütő's creativity. Through a combination of materials, built objects and multimedia elements, it tries to convey the feeling of Eastern Europeanness that defines life in Vojvodina and beyond.


Szervezés: Parallel Művészeti Alapítvány
Kurátor: Pintér Gábor
Támogató: Józsefvárosi Önkormányzat
www.parallelalapitvany.hu

Organised by Parallel Art Foundation
Curator: Gábor Pintér
Supported by Józsefváros Municipality
http://www.parallelfoundation.comOther Exhibitions