Grandma's Land, Grandfather's Thread

September 30 - October 27, 2022

„Az installáció nagyszüleim szabóműhelyében szerzett gyerekkori élményeimből táplálkozik. Mindketten földművelő családból lettek városi iparosok. A kis üzletteret zakatoló Singerek, posztótekercsek, furcsa formájú maradék szövetek, vasalók, krétapor, szabászasztal és -ollók, favonalzók, csöpögő csap és mindenek felett cérnadarabok uralták. Ezerféle színben, hosszban és vastagságban. Az installáció ezen örökség utóéletét, az attól való végleges eltávolodást és a tudás átalakulását vizsgálja. A műhely, az anyag, a mesterség formába rendezett kiállítási tárggyá válik.”

“The installation is based on my childhood experiences in my grandparents' tailoring workshop. Both became urban industrialists from village farmers. Their small workshop was dominated by rattling Singers, wool rolls, oddly shaped scraps of fabric, irons, chalk powder, a tailor's table and scissors, wooden rulers, a dripping tap and, above all, scraps of thread. In a thousand different colours, lengths and thicknesses. The installation examines the afterlife of this heritage, the final distancing from it, and the transformation of knowledge. The workshop, the material, the craft become an exhibition object arranged in form.”


Szervezés: Parallel Művészeti Alapítvány
Kurátor: Pintér Gábor
Támogató: Józsefvárosi Önkormányzat
www.parallelalapitvany.hu

Organised by Parallel Art Foundation
Curator: Gábor Pintér
Supported by Józsefváros Municipality
http://www.parallelfoundation.com

info@parallelfoundation.com
www.facebook.com/ParallelArtFoundation/
www.instagram.com/parallel.art.foundation/Other Exhibitions