Casino Project

January 12, 2023 - February 2, 2023 -- Opening: January 12, 2023 17-19h

A PUCCS galéria szakrális játéktérré alakul át az interaktív tükör-műtárgycsoport által. Az installáció középpontjában a vágy és a boldogság keresése kap centrális szerepet, ahol képmásunk eltorzult és csillogó tükörfoszlányokban rejlő reflexiói szimbolikus szerencsejátékokon keresztül sóhajtozva konstruálnak oltárt a vágyaknak és a félelmeknek. A Casino Project Suspiro tárgyeggyüttese tükör felületű, „szentséges” kaszinótárgyakból áll, melyek a játszmák metaforája által szimbólumrendszerekben kapcsolódnak össze. Ambivalens pozícióval rendelkeznek a tükör objektek, melynek lényege, hogy nyerhetsz vagy veszíthetsz, illetve kérdésfelvetése: Mások játékszerei vagyunk vagy mi vagyunk a játékosok? A tükrökben rejlő önreflexió párosul a döntések sorozatának metafórájával, melyek kapcsán a játékosok általi lépések megtanítanak megtapasztalni a világ főbb mozgatórugóit. A boldogságkeresés útja így a játék viszonylatában egy belső beavatást jelképezhet.

PUCCS gallery is transformed into a sacred playground by the interactive group of mirror objects. In the focus of the exhibition, desire and the search for happiness are given a central role, where the reflections of our image in distorted and glittering mirror shards construct an altar to our desires and fears through symbolic gambling games. In the framework of the Casino Project, the group of objects bearing the Latin title Suspiro consists of "sacred" casino objects with a mirror surface, which are connected in symbolic systems through the metaphor of games. The mirror objects have an ambivalent position, the essence of which is that you can win or lose, as well as raising the question: Are we other people's toys or are we the gamers? The self-reflection inherent in the mirrors is coupled with the metaphor of a series of decisions, in connection with which steps through games teach you to experience the main driving forces of the world. The path of the search for happiness can therefore represent an inner initiation in relation to the game..


Szervezés: Parallel Művészeti Alapítvány
Kurátor: Pintér Gábor
Támogató: Józsefvárosi Önkormányzat

Organised by Parallel Art Foundation
Curator: Gábor Pintér
Supported by Józsefváros Municipality

www.parallelfoundation.com
info@parallelfoundation.com
www.facebook.com/ParallelArtFoundation/
www.instagram.com/parallel.art.foundation/Other Exhibitions