Herczeg Tamás

Sopron, 1969

Tamás Herczeg is an architect living in Budapest and a lecturer at the Design Department of the University of Győr. In addition to architecture, its peripheries and related arts are also part of his interests and activities. Until now, he has practiced this type of activity mainly as project manager of university creative workshops. His first independent visual art appearance will take place in the framework of the Insight Project at Puccs. As an artist, he primarily attempts to examine the relationship between the space and the people who exist in it, in the broadest possible sense, from the physical features to the narrative context.

Herczeg Tamás Budapesten élő építész, a győri egyetem Design Tanszékének oktatója. Az építészet mellett annak határterületei és a vele rokon művészetek is az érdeklődési és a cselekvési körébe tartoznak. Ezt a fajta aktivitást eddig elsősorban egyetemi alkotóműhelyek projektvezetőjeként gyakorolta. Első önálló képzőművészeti megjelenésére a Belátás Projekt keretében kerül sor. Alkotóként elsősorban a tér és a benne létező ember kapcsolatát igyekszik vizsgálni a lehető legtágabb értelemben, a fizikai adottságoktól a történeti kontextusig.


Other Artists